Kitchen tour: San Francisco Idea House

Tour the kitchen of the San Francisco Idea House with Home Editor, Kelly Barthelemy